Dubbel boendekostnadsförsäkring

En dubbel boendekostnadsförsäkring är till för att göra livet enklare för den som ska sälja sin bostad. Tanken är att en försäkring mot dubbla boendekostnader ska göra att en säljare kan tänka sig att köpa en ny bostad även om han eller hon är orolig att det kan ta lite längre tid att sälja sin befintliga bostad.

Att kӧpa och sӓlja bostad ӓr inte alltid så lӓtt, speciellt inte nӓr det handlar om att byta boende. Har men redan en villa eller bostadsrӓtt och vill flytta till en ny så kan man lӓtt hamna i sitsen att betala fӧr bӓgge två. Det ska inte så mycket till fӧr att fӧrsӓljningen av ens tidigare bostad ska dra ut på tiden, och man måste ta den nya i besittning. Fӧr att skydda sig mot detta finns det något som kallas fӧr dubbel boendefӧrsӓkring.

Hur tecknar man en dubbel boendekostnadsfӧrsӓkring?

Vanligtvis så tecknar man en dubbel boendekostnadsfӧrsӓkring genom den mӓklarfirma som har hand om fӧrsӓljningen av ens nuvarande bostad. Man måste inte nӧdvӓndigtvis kӧpa den nya bostaden genom samma firma. Det finns olika lӧptid på fӧrsӓkringen, men ofta så trӓder den i kraft tre månader efter att man tagit den nya bostaden i besittning. Har man då inte fått sin tidigare bostad såld så kan fӧrsӓkringen stå fӧr driftskostnader och lånekostnader, som namnet visar så ska man slippa betala fӧr dubbelt boende.

Naturligtvis innebӓr inte denna fӧrsӓkring att man kan lӓgga ut sin bostad till fӧrsӓljning och sedan sӓga nej om man inte får det pris man ӧnskar. Saluvӓrdet måste vara i ӧverensstӓmmelse med marknadsvӓrdet, och man måste acceptera bud som ligger i ӧverensstӓmmelse med saluvӓrdet. Det ӓr dӓrfӧr inte en garanti fӧr att man ska kunna få ett hӧgt bud på bostaden, utan handlar mer om att man inte ska behӧva lida om marknaden fluktuerar. Ibland måste man helt enkelt acceptera det bud som kommer in, oavsett om det ӓr lӓgre ӓn man ursprungligen hoppades på. Marknaden går alltid upp och ner, och en bostad ӓr inte vӓrd mer ӓn någon ӓr villig att betala fӧr den.

Hur länge gäller en dubbel boendekostnadsfӧrsӓkring?

Man kan vanligtvis vӓlja hur lång tid fӧrsӓkringen ska gӓlla, men allt fler vӓljer den lӓngre perioden på upp till nio månader. Att sitta med dubbla boendekostnader kan vara en rejӓl utgift, så det lӧnar sig att teckna fӧrsӓkringen. Det ger en trygghet som verkligen behӧvs i samband med bostadsbyte, det ӓr stressigt nog utan att man ska behӧva oroa sig fӧr att inte få den gamla bostaden såld i tid.

I samband med kӧp och fӧrsӓljning finns det många utgifter, men de olika fӧrsӓkringar som finns kan vara vӓl vӓrda pengarna. Man kan inte fӧrutsӓga marknaden, det finns så många faktorer som spelar in. Med en dubbel boendekostnadsfӧrsӓkring kan man lugnt packa ihop sina saker och flytta in i den nya bostaden.

Bonus: 20 gratis tips till dig som funderar på att sälja din bostad. De här frågorna ställer de säljare som fått mest betalt för sin bostad till sin mäklare. Läs vårt bonusmaterial nu

En smartare försäljning

20 smarta frågor att ställa när du ska välja mäklare för din försäljning.

Ladda ned bok

En sak man bör tänka på är att kostnaden för mäklaren kan äta upp en stor bit av den eventuella vinsten man gör på sin bostadsförsäljning.