Policy

I detta dokument beskrivs vår policy, vilket ansvar vi tar på oss och vilket ansvar vi avskriver oss ifrån. Detta dokument är levande och kan komma att förändras. När du skapar ett konto hos oss godkänner du denna policy.

Vi kommer inte att dela med oss av uppgifter till någon annan utan ditt explicita medgivande att göra så.

Vi förbehåller oss rätten att avsluta ditt konto i händelse av att du ej uppfyller delar av detta policy-dokument eller om du motstrider någon eller några av de punkter vi beskriver i detta dokument.

Vid frågor angående detta dokument eller andra frågor som rör säkerhet, integritet eller policy i övrigt, skicka ett mail till support@maklarinfo.se