small logo mäklarinfo

Så räknar du ut din skuldkvot på bolånet

För att få en uppfattning om hur stora lån som är rimliga i förhållande till din inkomst kan du beräkna din skuldkvot. Skuldkvoten visar relationen mellan ditt hushålls totala skuld och den totala disponibla inkomsten.

Om du funderar på att ta ett bolån nu och pratar med banken om det kommer de nämna något de kallar skuldkvot. Skuldkvoten är ett mått på hur pass högt du är belånad i relation till din disponibla inkomst. En hög skuldkvot gör att du måste amortera. En låg skuldkvot visar att du inte är lika känslig för räntehöjningar, inkomstsänkningar, sjunkande bostadspriser eller annat som kan påverka kostnaden eller utgifterna för dina bolån. Dessa amorteringskrav kan komma utöver den idag redan satta regeln att bolån som är högre än 50% av bostadens värde skall amorteras. 

  • Bolån med högre belåningsgrad än 70% ska amorteras med minst 2 procent av det totala lånebeloppet per år.
  • Bolån med belåningsgrad mellan 50% och 70% ska amorteras med minst 1 procent av det totala lånebeloppet per år.
Utöver dessa regler kan alltså en för hög skuldkvot resultera i att du måste amortera ned till en acceptabel skuldkvot utöver det du redan amorterar. Kontakt din bank för exakta siffror på hur detta påverkar just dig och din ekonomi.