small logo mäklarinfo

En guide till amortering

En amortering är en delbetalning av lånebeloppet du har. Amorteringar görs oftast efter en amorteringsplan, en förutbestämd tid som du har på dig att betala tillbaka pengarna du har lånat. Ett bostadslån har oftast en längre amorteringsplan.

Att amortera betyder att betala tillbaka ett lån. En amortering är således en delbetalning av lånebeloppet du har. Amorteringar görs oftast efter en amorteringsplan, en förutbestämd tid som du har på dig att betala tillbaka pengarna du har lånat. Ett bostadslån har oftast en längre amorteringsplan, 30, 40 eller 50 år medan privatlån för konsumtion har kortare amorteringsperiod, ofta mellan 2 och 10 år. En fördel med att amortera mycket av sina lån är givetvis att kreditkostnaden minskar, ju mer pengar du amorterar av av skulden, desto lägre summa beräknas räntan på, det vill säga själva kostnaden för lånet.

Amorteringsfria lån

Ett amorteringsfritt lån innebär att du inte amorterar på lånet, utan du har tillsammans med kreditgivaren, ofta en bank eller ett hypotek, har kommit överens om ett lån med en löptid under vilken du bara betalar ränta för det lånade beloppet, inte amorterar av lånebeloppet. Ett amorteringsfritt lån är oftast bara aktuellt på väldigt säkra lån, exempelvis ett bottenlån på en bostad. Att välja ett amorteringsfritt lån för någon annan typ av kredit är oftast inte att rekommendera, då man bara skjuter amorteringen framför sig och får en högre kreditkostnad då lånebeloppet inte minskar på samma sätt som det gör när du amorterar av lånet.

Amortering som sparande

Att amortera på ett dyrt konsumtionslån är kanske inte detsamma som att spara, men att amortera på sina bolån kan, givet att värdet på boendet inte sjunker i värde med mer än vad du amorterar, anses vara ett bra sätt att spara pengar långsiktigt. För varje krona du amorterar på ett bostadslån så frisätter ju du pengar den dagen du säljer din bostad för samma pris (eller mer) som du köpte den för. Man kan således se amortering som sparande på alla typer av saker man finansierat med lån som inte sjunker med mer i värde än man hinner amortera. Givetvis skall amorteringen på exempelvis ett bolån vägas mot hur samma pengar kan utvecklas i någon annan sparform.

Ska man amortera på bolån?

Här finns det olika åsikter. Vissa hävdar att alla lån ska betalas av och således amorteras på, medan andra hävdar att du har bättre avkastning på dina pengar om du investerar dem i sparande med högre avkastning. En bra riktlinje kan vara att amortera ned sina bostadslån till 75% av värdet på bostaden och försöka hålla sig på den nivån. På det sättet har du en ganska säker sits med dina bostadslån, du är inte överbelånad och klarar av om marknaden plötsligt förändras i pris nedåt. Om du är belånad med mindre än 75% av värdet på din bostad och priserna verkar stå stilla eller öka för din typ av bostad kan man argumentera att de pengar du tidigare lagt på amortering jobbar bättre i någon annan form av sparande. I värsta fall, dvs att värdet på din bostad minskar och du helt plötsligt är belånad över 75% kan du ta pengar från ditt alternativa investerande och amortera av tills du är på den säkra sidan igen.

Olika typer av amortering

Rak amortering -  En rak amortering innebär att du amorterar lika mycket varje månad. Kostnaden per månad kommer således att minska per månad då räntan blir lägre ju mer du amorterar av (förutsatt att räntan inte förändras dvs). 
Annuitetsamortering - Annuitetsamortering innebär att du alltid betalar samma summa till långivaren. I och med det så är amorteringen lägre och räntan högre i början av månadskostnaden och amorteringen högre och räntan lägre ju längre amorteringsperioden löper.

Funderar du på att lägga om ditt bolån? Använd vår bolånskalkylator och få en bättre överblick om vad lånet kan kosta.