small logo mäklarinfo

Amortering

Amortera på bolån

När du tar ett bolån för att köpa en bostad idag är det stor chans att du behöver amortera på bolånet. På den här sidan kan du räkna på amortering, läsa allt du behöver veta om amorteringar på bostadslån och hitta information som rör det mesta som har med amortering att göra.


Vad är amortering?

Vad betyder amortering? Att amortera är att betala av ett lån. En amortering är en delbetalning av ett lån. En amortering är således inte en del av räntekostnaden utan en avbetalning av själva lånet. En amortering får lånebeloppet att minska och med oförändrad ränta minskar också räntekostnaden vid en amortering då lånebeloppet som räntan beräknas på minskar.

Vad är skillnaden på räntekostnad och amortering? Räntekostnaden för ett lån är kostnaden för att låna pengar. Räntekostnaden beräknas enligt: Lånebelopp * ränta / 12 för att få ut hur mycket ränta du skall betala på det lånade beloppet per månad. Räntan är alltid en kostnad, de pengar du betalar i ränta är ett pris banken tar för att ge dig ett lån, du kan få tillbaka upp till 30% av räntekostnaden när du deklarerar. Amortering är en betalning till dig själv kan man säga, du minskar lånebeloppet. Om det du köpt för ett lån håller sitt värde är amorteringen ett sparat belopp då du senare säljer för minst samma pris som du köpte bostaden för. Amorteringar är således ett sätt att spara och ett sätt att minska dina lånekostnader.

Amorteringsfria bostadslån

Amortera eller inte? Vid vissa fall måste du amortera, om du har mer än 50% av bostadens värde i lån, eller att lånebeloppet är mer än 4,5 gånger större än din årsinkomst. Detta gäller nya bostadslån. När du har mindre än 50% belånat och beloppet är mindre än 4,5 gånger din årsinkomst kan du slippa amortera på ditt bostadslån. Huruvida man ska amortera eller inte är en bra fråga. Vissa menar att det ska man alltid göra, lån är bra att bli av med, andra menar att det finns bättre placeringar av pengar än amortering av bostadslån, exempelvis fonder och aktier, men det får man helt enkelt räkna ut själv baserat på hur riskbenägen man är och hur viktigt man anser att det är att bli av med bostadslånet på sikt.

Finns det amorteringsfria bostadslån? Ja, det finns det. Antingen om du är lägre belånad än 50% av bostadens värde OCH har mindre lån än 4,5 gånger din årsinkomst eller om du har ett äldre bostadslån som är amorteringfritt och taget innan de nya amorteringskraven infördes 2016-2017. Utöver det så kan banken ta ett beslut utifrån just din situation där de kräver att du amorterar trots att du faller inom ramen för de regler som är inom amorteringskraven.

Amortera eller spara

Är amortering en form av sparande? Det kan man säga. Om värdet på bostaden inte sjunker så är ju skillanden mellan det ursprunliga lånade beloppet minus det du amorterat pengar du får i handen den dagen du löser lånet när du har sålt din bostad. Om värdet på bostaden har sjunkit så blir ju din förlust lägre i pengar räknat den dagen du säljer, så istället för att ta hela förlusten kommer din förlust vara förlust - amorterat kapital. Så ur den aspekten är det ju också ett sparande, din förlust blir mindre än vad den hade blivit om du inte amorterat.

Ska man amortera eller spara? Om du har kommit till en nivå där du inte längre behöver amortera på ditt bolån kommer frågan om du ska fortsätta att amortera eller om du ska spara pengar i någon annan form. Beroende på din riskprofil (vilken risk du är benägen att ta med pengar) kan svaret vara annorlunda. Över tid så kan ju en amortering på ett bolån ses som ett tryggt sparande med ganska låg avkastning om värdet på bostaden är stabilt. Är värdet på bostaden inte stabilt utan riskerar att sjunka är det nog alltid bättre att amortera. Men du kan också argumentera för att de pengar du amorterar kan växa bättre i någon annan sparform. Så, beroende på vilken risk du är benägen att ta kommer svaret på frågan vara olika.

Hur mycket ska man amortera på sina bolån?

Hur mycket måste du amortera? Hur mycket du måste amortera beror på två saker:

  1. Hur högt belånad din bostad är och
  2. Hur stort ditt bostadslån är i förhållande till din inkomst.

För bostäder som är belånade med mer än 70% av bostadens värde skall 2% av lånet amorteras av per år. När bostaden är belånad mellan 50% och 70% ska 1% av lånets värde amorteras av per år.

Om du har ett lån som är större än 4,5 gånger din årsinkomst ska du amortera 1% av lånets värde per år utöver eventuella andra amorteringsregler du måste följa.

Hur mycket bör du amortera? Utöver det du måste amortera enligt reglerna beskrivna ovan så är det upp till dig och vad din ekonomi tillåter och huruvida du vill amortera mer som avgör.

Olika former av amortering

Rak amortering En rak amortering är det vanligaste på bostadslån. Detta innebär att amorteringsdelen är konstant vid varje period. Detta leder till att kostnaden för lånet minskar med tiden då räntekostnaden minskar när lånet minskar medan amorteringen är densamma över lånets löptid.

Annuitet Du betalar lika mycket varje period (ränta + amortering) över hela lånets längd. Detta leder till att amorteringen av lånet är lägre i början och ökar med tiden då lånebeloppet minskar och räntekostnaden går ner.

Amorteringsfritt Du amorterar ingenting på bolånet, det enda du betalar återkommande (oftast månads- eller kvartalsvis) är räntekostnaden för bolånet. För att få ett amorteringsfritt bostadslån måste du uppfylla vissa krav för belåning och inkomst i relation till bostadens värde.

Hur räknar man ut hur mycket man ska amortera?

Amorteringsplan Amorteringsplanen är upplägget för hur dina framtida amorteringar på bolånet kommer att se ut. I Sverige löper bostadslån på 50 år och amorteringsplanen för ett bolån kan vara väldigt lång.

Amorteringskrav Finansinspektionen anser att det finns ett behov av amorteringskrav i Sverige. Enligt Finansinspektionen är skuldsättningen i Sverige idag för hög. Genom att sänka skuldsättningen ökar hushållens motståndskraft när något oväntat händer i ekonomin, både den privata ekonomin och i ett större perspektiv, den svenska ekonomin. Under åren 2016-2018 infördes ett regelverk för amorteringskrav på inrådan av Finansinspektionen.

Lånekvot Lånekvot är storleken på ditt bostadslån i förhållande till din inkomst. Idag finns en regel som gör att de som har en högre kvot än 4,5 gånger sin årsinkomst i bostadslån faller under amorteringskrav med att amortera en extra procent på bolånet varje år.

Belåningsgrad Hur stor del av bostadens värde är finansierat via bostadslån. Om du äger en bostad som är värd 1 000 000 kr och har 750 000 kr i bostadslån på den bostaden är belåningsgraden 75%. Belåningsgraden tillsammans med lånekvoten bestämmer huruvida du måste amortera eller inte på ditt bostadslån.

Amortering

Amortering är ett återkommande belopp du betalar av på ditt lån, oftast månadsvis, men ibland även kvartalsvis. Amortering minskar ditt lånade belopp och därmed även räntekostnaden då lånet har minskat och kostnaden för räntan på det lånade beloppet blir mindre räknat i pengar. Om bostadens värde inte minskar under tiden du amorterar kan man se amortering som ett sätt att spara pengar.


Amortera eller inte? Är din bostad belånad för mer än 50% eller ditt lån är större än 4,5 gånger din årsinkomst måste du amortera. Se ovan för en djupare dykning i ämnet amortering på bolån