small logo mäklarinfo

Hur blir bostadspriserna hösten 2019

Publicerad: 2019-08-24 19:47:51

Efter några år av nedåtgående bostadspriser i många städer och stillastående i andra är det många som undrar hur bostadspriserna kommer att utvecklas framöver. Sommaren är ofta en ganska lugn period på bostadsmarknaden och när hösten börjar igen brukar affärerna på bostadsmarknaden öka. I studentstäder som Uppsala och Lund kan man se tydligt att priserna ökar uppåt varje höst, antagligen p g a ganska hög omsättning på bostäder som passar studentlivet. Men hur ser det ut i övriga landet? Hur blir bostadspriserna hösten 2019? Beroende på vem man frågar, får man kanske lite olika svar, svenska mäklare har ju en tendens till att alltid se positivt på prisutvecklingen av någon anledning. KTH-forskaren Anna Granath Hansson säger i en artikel i SvD att

“Bostadsrättspriserna har stigit de senaste 20–25 åren och att de stiger mer är föga troligt. Dessutom har de låga räntorna redan kapitaliserats i priserna på bostadsrätterna”

Vad tror du? Hur kommer priserna att utvecklas? Vilka parametrar är viktiga att ta hänsyn till? Räntan, hög- och lågkonjuktur, politiska beslut? Hur tänker du när det kommer till bostadsmarknaden och bostadspriserna framöver?