small logo mäklarinfo

Bostadspriser i Västernorrlands län

Data från

Pris per m2

14 173 kr/m2

Genomsnittligt pris per m2 på sålda bostäder
Dagar till salu

373 dagar

Genomsnittligt antal dagar bostad ute till salu
Prisökning

5 %

Genomsnittligt procentuell prisökning från utgångspris

Genomsnittet ovan baserat på bostäder sålda i Västernorrlands län mellan 2023-11-28 och 2024-02-24

Ska du sälja i Västernorrlands län? Börja här

Kommuner i Västernorrlands län