small logo mäklarinfo

Stort behov av bostäder i städerna

Publicerad: 2019-07-01 21:40:47

64000 bostäder fram till och med år 2027. Det är vad Boverket kommit fram till i sin nya beräkning av behovet av byggande på nationell och regionell nivå.

Det största behovet finns i storstadsregionerna enligt Boverket. Stockholm, Göteborg och Malmö står för 76% av byggbehovet enligt rapporten.

Du kan läsa mer och dyka djupare i detaljerade siffror på Boverkets hemsida Regionala byggbehovsberäkningar 2018–2027