Stort behov av bostäder i städerna

Publicerad: 2019-07-01 21:40:47

64000 bostäder fram till och med år 2027. Det är vad Boverket kommit fram till i sin nya beräkning av behovet av byggande på nationell och regionell nivå.

Det största behovet finns i storstadsregionerna enligt Boverket. Stockholm, Göteborg och Malmö står för 76% av byggbehovet enligt rapporten.

Du kan läsa mer och dyka djupare i detaljerade siffror på Boverkets hemsida Regionala byggbehovsberäkningar 2018–2027

Bonus: 20 gratis tips till dig som funderar på att sälja din bostad. De här frågorna ställer de säljare som fått mest betalt för sin bostad till sin mäklare. Läs vårt bonusmaterial nu