small logo mäklarinfo

Bostadspriser i Örebro län

Data från

Pris per m2

19 932 kr/m2

Genomsnittligt pris per m2 på sålda bostäder
Dagar till salu

509 dagar

Genomsnittligt antal dagar bostad ute till salu
Prisökning

4 %

Genomsnittligt procentuell prisökning från utgångspris

Genomsnittet ovan baserat på bostäder sålda i Örebro län mellan 2023-11-28 och 2024-02-23

Ska du sälja i Örebro län? Börja här

Kommuner i Örebro län