Amorteringskrav på nya bostadslån

Den 1:a juni i år (2016) börjar det så kallade amorteringskravet att gälla. Finansinspektionen har lagt fram hur detta krav kommer att vara utformat. Amorteringskravet kommer endast att gälla nya bostadslån.

Uppdatering 2017-11-13: Idag har Finansinspektionen föreslagit ännu hårdare regler för amortering på bolån. Åtgärdena är tänkta att bidra till att prisökningen på bostäder dämpas. Förslaget har skickats till regeringen för godkännande. Vi kommer uppdatera infon nedan med rätt siffror och frågor när beslutet är fattat (om det fattas). Skärpningen gäller för bolån som tas från och med 1:a mars 2018.

Varför inför man amorteringskrav på nya bolån?

Finansinspektionen anser att det finns ett behov av amorteringskrav i Sverige. Enligt Finansinspektionen är skuldsättningen i Sverige idag för hög. Genom att sänka skuldsättningen ökar hushållens motståndskraft när något oväntat händer i ekonomin, både den privata ekonomin och i ett större perspektiv, den svenska ekonomin.

Hur kommer amorteringskraven påverka bostadsmarknaden?

Kortsiktigt finns det givetvis en risk att köpare och säljare blir mer försiktiga, då de inte riktigt vet hur ett amorteringskrav påverkar bostadspriserna. Många anser att amorteringskrav kommer göra det ännu svårare för förstagångsköpare att ta sig in på marknaden. Många tror också att omsättningen, dvs utbud och efterfrågan kommer att påverkas av kravet på amortering. En del personer tror att det kommer påverka dem att köpa en billigare bostad än vad de ursprungligen tänkt.

Ska man sälja sin bostad innan amorteringskraven införs?

Just nu kan man se att fler och fler vill sälja och köpa bostäder innan amorteringskravet införs. En stor anledning till de snabbt ökande bostadspriserna har varit en kombination av historiskt låga bolåneräntor och en högre efterfrågan än utbud på bostadsmarknaden. På de flesta marknader brukar priser på en produkt vara högre när utbudet är lågt jämfört med efterfrågan, dvs ett ökat utbud borde påverka priserna nedåt och tvärtom, ett lågt utbud borde påverka priserna uppåt. Det finns en stor risk att vi just nu är i toppen på en lång trend av uppåtgående priser, men det kan även vara så att priserna fortsätter att stiga efter införandet av amorteringskraven införs då många tror att det kommer bli trögare på bostadsmarknaden och ett minskat utbud av bostäder.

Tips på tjänster

Om du bestämmer dig för att sälja din bostad, för att frigöra vinst från stigande bostadspriser så är ett tips att använda en tjänst för att hitta rätt mäklare. Om du bestämmer dig för att köpa en ny bostad efter amorteringskraven så är en tjänst för att hitta bästa möjliga bolån kanske mer rätt för dig.

Fakta om amorteringskraven och dess utformning:

  • Bostaden skall amorteras ned två procent per år av lånebeloppet ned till 70 procent av marknadsvärdet. Därefter är takten en procent per år ned till 50 procent.
  • Reglerna gäller bara nya lån och utökade lån av befintliga lån med bostad som säkerhet
  • Omvärdering av bostaden får endast ske vart femte år.

Läs mer om amorteringskravet:

Jämför offerter från olika mäklare

Ett kostnadsfritt sätt, helt utan förpliktelser, att jämföra mäklare och mäklararvoden är att använda sig av HittaMäklare.se. De hjälper dig att välja ut de mäklare som passar just bäst för dig. Du kan enkelt jämföra offerter från olika mäklare och själv bestämma vem som ska få sälja din bostad. Tjänsten är kostnadsfri och du förbinder dig inte till något.

Hur fungerar det?

hittamaklare.se

Bonus: 20 gratis tips till dig som funderar på att sälja din bostad. De här frågorna ställer de säljare som fått mest betalt för sin bostad till sin mäklare. Läs vårt bonusmaterial nu